Poslanci mesta Prešov dňa 27. januára 2021 jednohlasne prijali nové všeobecné záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania herní a kasín na území mesta. Poslanci tak využili novelu zákona s účinnosťou od 1. novembra 2020, ktorá umožňuje mestským a obecným zastupiteľstvám od tohto dátumu zakázať hazard aj bez petície občanov. Bojovníci proti hazardu v Prešove však nové VZN podporili aj petíciou, ktorú podpísalo len niečo viac ako 17 000 Prešovčanov. Po 15 dňoch od vyhlásenia tak nové VZN nadobudne účinnosť, a preto bude po novom zakázané umiestnenie nových kasín a herní v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, kultúru a v bytových domoch na území mesta Prešov.

Aktuálny stav, čo bude ďalej?

Momentálne sa na území tretieho najväčšieho mesta Slovenska nachádza 26 herní a 1 kasíno - casino excel. Aktuálny zákaz sa neprejaví okamžite, vzťahuje sa len na novovzniknuté herne a kasína. Viaceré zariadenia majú totiž licenciu na prevádzkovanie hazardu platnú ešte niekoľko rokov, preto môžu fungovať bezo zmeny až do zániku tejto licencie, ktorá však už v ďalej predĺžená nebude.

Prešovskí poslanci poslali hazard do zabudnutia napriek tomu, že na poplatkoch vybraných z takýchto prevádzok pribúdalo do mestskej kasy vyše 487 000 € ročne. Argumentovali tým, že škody, ktoré hazard spôsobuje v rodinách sú omnoho vyššie. Argumentovali vysokým počtom hospitalizovaných ľudí s psychiatrickou diagnózou patologického hráčstva.

Prešov nie je jediným mestom, ktoré k hazardu pristúpilo takto radikálne. Prednedávnom dostali herne a kasína stopku aj v Bratislave od tamojších mestských poslancov.

Nebojí sa mesto rozmachu nelegálneho hazardu?

Pomôžu si mestá týmito zákazmi? Nebude to len hodená rukavica pre vznik čoraz väčšieho množstva nelegálnych prevádzok? Úplné zákazy nikdy nič neriešili. Bolo by efektívnejšie zamerať sa na dôslednú kontrolu regulačných opatrení. Navyše mnohé herne sa po uplynutí licencie len presunú hneď na okraj mesta do prvej obce a hráči si ich aj tak úplne v pohode nájdu, napríklad aj na našej mape. Otázka, že komu tieto zákazy legálnych herní pomôžu, je preto namieste. Kto si bude chcieť zahrať, vždy si cestu nájde. A mnoho hráčov aj preto čoraz viac uprednostňuje slovenské kasína cez internet, v ktorých sa môžu zabaviť odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Zdieľaj na