Ako stávkovať - value betting 2

V predchádzajúcom príspevku sme si povedali, čo je to kurz, overround, čo je to value betting, a ako zistiť či je kurz hodnotný. Dnes si vysvetlíme viac a naučíme sa ako si vypočítať value, optimálnu výšku vkladu a či je výhodnejšie podávať kombinované alebo sólo stávky.

Ako si vypočítať value?

Value je matematická výhoda stávky k investícii. Na tento výpočet potrebujeme poznať kurz, ktorý ideme vsadiť a fér kurz, ktorý si vyvodíme z metód popísaných v prvom našom článku.

Value = (Trhový kurz – 1) / ( Férový kurz – 1) – 1

Čiže pokiaľ by bol férový kurz 1,50 a kurz v našej stávkovej kancelárii je na úrovni 1,60 tak jeho hodnotu si vypočítame nasledovne ( 1.6-1 ) / ( 1.5-1 ) -1 = 20%

Kellyho rovnica (alebo ako si vypočítať optimálnu výšku vkladu)

Úspešný tipujúci potrebuje na to, aby jeho bank rástol v čase, okrem chybného kurzu udalosti aj chybne nastavený limit. Stávky neuzatvára pocitovo, ale podľa vzniknutej chyby. Na tento výpočet používa vzťah, ktorý popisuje Kellyho rovnica. Premenná p je pravdepodobnosť udalosti – obrátený férový kurz (pozri „Čo je kurz“ v našom 1. článku).

Vklad = p – (1 – p) / (kurz – 1)

Vzorec určuje percento aktuálneho banku, ktoré je potrebné vsadiť pre jeho optimálny rast. Kellyho vzorec zohľadňuje absolútnu pravdepodobnosť udalosti a podľa toho upravuje výšku vkladu.

Sólo stávky vs. Akumulátor

Navzdory tomu, že pri Akumulovaných stávkach (2 a viac tipov na jednom tikete) sa vyskytuje vyšší overround a bežný tipujúci prehráva v dlhodobom merítku viac ako pri sólo stávkach, niektorí tipujúci vyhľadávajú práve takéto druhy stávok. Prečo je tomu tak?

Šance na výhru pri 2 a viac udalostí na jednom tikete sú vždy menšie ako pri sólo stávkach, ale spočiatku nie je zrejmé či dlhodobý výnos bude pri kombinovaných stávkach vyšší ako pri sólo tipoch. Všetko záleží na tom, akú výhodu (kurz ponížený o isté percento voči férovému kurzu) má stávková kancelária nad tipujúcim, a koľko mu bude umožnené na takúto stávku vsadiť.

Pokiaľ tipujúci stávkuje na zlé kurzy – ktoré sú pod férovou hranicou (pod kurzom Lay na stávkovej burze Betfair), tak je jedno či bude stávkovať sólo, duo alebo akumulátor – vždy bude v dlhodobom merítku prehrávať, a na akumulátoroch bude prehrávať ešte väčší % obnos.

Naopak tipujúci, ktorý vsádza dlhodobo výhodné kurzy, bude mať výhry z akumulátorov vyššie ako je tomu pri sólo stávkach. Pri sólo stávkach profit je úmerný marži, a stúpa lineárne. Pri stávkach kde sú 2 tipy na tikete profit je úmerný jej mocnine.

Profit pri value sólo stávkach : y = 200x – 100

Profit pri value duo stávkach : y = 400x2 – 100

Profit pri value trio stávkach : y = 800x3 – 100

Záver

Po prečítaní tohoto článku, by mal tipujúci aspoň z časti pochopiť čo je to kurz, ako si vypočítame % pravdepodobnosť danej udalosti, ďalej by mal rozumieť slovám overround a overbroke, taktiež ako využívať silu likvidných stávkových kancelárií a burzy Betfair. Mal by si sám vedieť vypočítať Value a aký vklad z banku je potrebné vsadiť, aby zachoval maximalizáciu zisku. Taktiež by mal pochopiť výhodám kombinovaných stávok oproti sólo stávkam.

Zdieľaj na