Všeobecné podmienky súťaží na CasinoSearch.sk

Prevádzkovateľ súťaže:

NATALIS, s.r.o., Pod univerzitou 19, Žilina, Slovenská Republika

Miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, je vyhlásená na internetovej stránke www.CasinoSearch.SK a prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook na oficiálnej facebookovej stránke CasinoSearch.SK.

Podmienky účasti v súťaži:

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky
 2. Súťažiaci môže byť iba osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook má počas trvania súťaže aktívny svoj facebookový účet.
 3. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba jedenkrát z jedného facebookového účtu (ak nie je v príspevku uvedené inak). V prípade, že súťažiaci poruší toto pravidlo, bude vyžrebovaný iný výherca.

Princíp súťaže:

 1. Súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky účasti sa môžu zapojiť do súťaže na facebookovej stránke casinosearch.sk len prostredníctvom svojho facebookového účtu.
 2. Súťaž je realizovaná formou úlohy v súťažnom príspevku, ktorú musia súťažiaci splniť.
 3. Súťažiaci, ktorý odpovie na súťažný príspevok požadovanou formou, bude zaradený do žrebovania o výhru.
 4. Doba trvania súťaže sa líši a je uvedená v súťažnom príspevku.
 5. Súťažiaci, ktorý odpovie na otázku po skončení súťaže, bude vyradený zo žrebovania.
 6. Súťažný komentár, ktorý nedodrží podmienky súťaže, bude vyradený zo žrebovania.

Určenie výhercov

 1. O výhercoch rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.
 2. Výhercovia budú určení v náhodnom žrebovaní (pokiaľ nie je v súťažnom príspevku uvedené inak).
 3. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.
 4. Výhercovia budú vyhlásení na internetovej stránke CasinoSearch.SK, i v príspevku sociálnej siete a budú kontaktovaní vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom správy do 72 hodín od žrebovania ak nie je v súťaži uvedené inak.
 5. Výhercovia získajú cenu, ktorá je uvedená v súťažnom príspevku.
 6. Výherca môže byť jedna osoba alebo viac osôb – tieto podmienky budú vedené v súťažnom príspevku.

Výhry

 1. Výhry v súťaži sú bonusy (kredity, voľné zatočenia,...) do internetových herní, ktoré sú určené na hranie hier v príslušnej internetovej herni alebo vecné výhry poskytované organizátormi súťaže. Súťažiaci nemôžu výhru vymeniť za hotovosť alebo požadovať namiesto nej inú výhru.

Osobité ustanovenia:

 1. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť, zmeniť, prerušiť, odložiť alebo obmedziť. Takisto si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vylúčiť zo súťaže akéhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušuje podmienky sociálnej siete Facebook alebo podmienky uvedené v súťaži.
 2. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom odobrená, spravovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Ca 94025.
 4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a podmienkami ochrany osobných údajov.
Zdieľaj na